fbpx

Cursus Instructeur reanimatie Kinderen

Cursusinhoud:

In de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

PBLS-deel (1 dagdeel)

 • Cursusorganisatie
 • Anatomie/fysiologie van circulatie en ademhaling
 • Pathofysiologie van de elementaire reanimatie
 • Praktijk reanimatievaardigheid
 • Didactiek
 • Oefenen lesgeven
 • Groepsdynamica
 • Organisatie reanimatiecursussen
 • Apparatuurkennis

Certificering:

Door de Nederlandse Reanimatie Raad. Bij succesvol afronden van de cursus wordt de cursist opgenomen in het ‘Landelijk Register van Instructeurs PBLS’ van de Nederlandse Reanimatie Raad.

Vervolg:

Elke twee jaar dient de instructeur een door de Nederlandse Reanimatie Raad erkende herhalingsbijeenkomst te volgen. Zie ook: Herhalingscursus Instructeur PBLS

De cursus wordt verspreid over een aantal dagdelen van drie klokuren gegeven. De opleiding instructeur Basic Life Support omvat vier dagdelen.

Cursusduur:

1 maal 4 uur

Vooropleiding:

 • Recent diploma PBLS reanimatie NRR erkend
 • Recent NIBHV diploma basis BHV
 • Geldig SOSA certificaat ambulancechauffeur
 • Een afgeronde opleiding in de gezondheidszorg op het vierde deskundigheidsniveau of hoger.

Certificaat:

Nederlandse Reanimatie Raad

Aantal personen:

Minimaal 5, maximaal 6

Aanmelden Cursus