fbpx

Herhalingscursus instructeur reanimatie volwassenen

Cursusinhoud

In deze cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • De volgende onderwerpen komen aan de orde:
 • Definities en pathofysiologie van de circulatie bij volwassenen
 • Definities en pathofysiologie van de ademhaling bij volwassenen
 • Diagnostiek en uitvoering van basale reanimatie bij volwassenen

Tevens zullen de volgende items in de praktijk worden geoefend:

 • Basale reanimatie volwassenen
 • Beademingstechnieken o.a. mondmasker beademing
 • Stabiele zijligging
 • Verplaatsen van een slachtoffer

Leerdoelen:

Na het doorlopen van de cursus is de cursist in staat om:

 • De pathofysiologie bij reanimatie van volwassenen te beschrijven
 • De plaats van basale reanimatie in de keten van overleven te motiveren
 • Reanimatiehandelingen toe te passen conform de richtlijnen
 • Achtergrondinformatie rond de reanimatie te geven
 • De relatie tussen basale reanimatie en vroegtijdige defibrillaties te benoemen.
 • Te benoemen wanneer een AED moet worden ingezet
 • De werking van defibrillatie benoemen
 • De AED te bedienen en in te passen in de basale reanimatie
 • Voorwaarden en beperkingen te benoemen bij het gebruik van een AED
 • Didactische principes voor het onderwijs in de AED te benoemen en toe te passen
 • Instructie en bediening van de AED te verzorgen
 • Diverse materialen en soorten AED’s benoemen, demonstreren en bedienen

Voor het instructeurs gedeelte geldt dat de cursist hierna in staat is:

 • Didactische principes toe te passen
 • Conform het vierstappenplan een les te verzorgen
 • Een theoriegedeelte verzorgen

Certificering

Door de Nederlandse Reanimatie Raad. Bij succesvol afronden van de opleiding wordt de cursist opgenomen in het ‘Landelijk Register van Instructeurs BLS’ van de Nederlandse Reanimatie Raad.

Vervolg

Elke twee jaar dient de instructeur een door de Nederlandse Reanimatie Raad erkende herhalingsbijeenkomst te volgen.

Cursusduur:
2 x 4 uur

Vooropleiding:
Recent diploma instructeur reanimatie volwassenen NRR

Certificaat:
Nederlandse Reanimatie Raad

Aantal personen:
Minimaal 5, maximaal 6

Aanmelden Cursus