Frankhuisen Medical Training & Solution

Het BHV Lesboek

Dit cursusboek wordt ook gebruikt bij onze inloop en incompany trainingen. Vul het formulier in om het BHV boek te bestellen. De kosten zijn € 22,50 per boek excl. btw.

Onze BHV cursussen bestaan uit vier modulen. Per module worden diverse onderwerpen behandeld.

Eerste Hulp:

 • Basisregels bij het verlenen van eerste hulp
 • Werking van vitale functies
 • Reanimatie
 • Overige problemen met de vitale functies
 • Uitwendige verwondingen
 • Brandwonden
 • Letsel aan het skelet/bewegingsapparaat
 • Oogletsel

Beperken en bestrijden van een beginnende brand:

 • De branddriehoek
 • Brandstadia
 • Oorzaken van brand
 • Brandklassen
 • Blusstoffen
 • Blustoestellen
 • Gevaren bij brand
 • Het blussen zelf
 • Gevaarlijke stoffen

Communicatie:

 • De melding van een incident
 • Overdracht aan professionele hulpverleners
 • Proces verbaal
 • Brandmeldinstallaties
 • Communicatiemiddelen

Ontruiming:

 • De noodzaak van ontruimingsoefeningen
 • Het ontruimingsplan
 • Werkwijze bij een ontruiming
 • Voorzieningen in het gebouw