Instructiefilmpjes

Specifieke handeling, verslikking:

Specifieke handeling, verslikking baby:

De stabiele zijligging:

Reanimatie kind met AED:

Reanimatie kind zonder AED:

Specifieke handeling, kinlift:

Agonale ademhaling:

Specifieke handeling, beademen:

Reanimatie baby met AED:

Reanimatie baby zonder AED:

Reanimatie met 2 hulpverleners met AED:

Reanimatie met 1 hulpverlener met AED:

Specifieke handeling, borstcompressies:

Reanimatie met 1 hulpverlener zonder AED: